HomeJeugd

Jeugd

Creche 0-3 jaar

Voor de allerjongsten is er tijdens de ochtendkerkdienst een crèche. De kinderen kunnen lekker kleuren of spelen met duplo, auto’s en poppen.

Creche 3+

Tijdens de ochtendkerkdienst is er voor de kinderen tot 6 jaar een crèche. In de kring samen naar een bijbelverhaal luisteren, zingen, een liedje leren en over dat alles een knutselopdracht maken.

Kindmoment

Tijdens de kerkdienst mogen de kinderen naar voren komen en daar krijgen ze van de dominee een korte uitleg over het onderwerp.

Parallelmoment

Voor de kinderen van de basisschool is er 1x per maand, tijdens de preek, een parallelmoment. In verschillende leeftijdsgroepen wordt er gepraat en gewerkt aan een onderwerp.

Bijbelstudie 12-16 jaar & 16+

Informatie over de Bijbelstudie’s van de jeugd is te vinden op de pagina [Bijbelstudie].

Soos De Brulboei

Kletsen, drinken, potje poolen of tafelvoetbal! De soos heeft als doel om op verantwoorde manier soos te organiseren. De soos biedt plezier en ontspanning en verstevigt en behoudt de onderlinge contacten binnen de gemeenten. Er wordt regelmatig soos gehouden voor verschillende doelgroepen, namelijk van 12-16 jaar, de jeugd van 16+, 21+ en verschillende soosavonden voor alle leeftijden (bijv. Nieuwjaarssoos).

De soos heeft een eigen ruimte, die volledig is ingericht voor dit doel, en die zich bevindt in de kelder van De Lichtboei. De organisatie van de soos is in handen van de Sooscommissie, die een eigen bestuur heeft.

De soosruimte kan voor speciale gelegenheden verhuurd worden aan gemeenteleden. Dit kan voor zowel kerkelijke- als privé-activiteiten. Om dit goed en soepel te laten verlopen zijn hiervoor regels opgesteld met de Commissie Bestuurlijke Zaken.

© Nederlandse Gereformeerde Kerken - Morgenster - De Lichtboei Dronten | Travel Theme by: D5 Creation | NGK Morgenster NGK Dronten Morgenster